Koneohjaus maanrakennustöissä

3D-koneohjaus maanrakennustöissä

Koneohjaus tarjoaa nykyaikaiset menetelmät maanrakennustöihin, jolloin ne pystytään tuottamaan tehokkaammin ja tarkemmin. Koneohjattu maanrakennus vähentää merkittävästi turhia työvaiheita ja näin ollen myös kustannuksia, on automaattisen mittauslaitteiston ansiosta tarkkaa ja turvallisuuskin kasvaa huomattavasti, kun kaivannoissa työskentely vähenee. 3D-koneohjauksella toteutettava maanrakennustyö on myös varsin ympäristöystävällinen ratkaisu, sillä hukkakaivuuta ei tule eli ympäristöä pystytään kuormittamaan mahdollisimman vähän.

Hyödyntämämme 3D-koneohjaus pohjautuu satellittipaikantimen tuottamaan dataan. Kaivinkoneen kuljettaja pystyy hytissä olevalta näytöltä tarkastelemaan koko työsuunnitelmaa, sekä seuraamaan tavoitesyvyyttä ja korkoeroa ilman apukäsiä.

Koneohjattu maanrakennus Turun seudulla ja Länsi-Suomessa

Toteutamme infrarakentamisen maanrakennustyöt 3D-koneohjauksen avustamana, jolloin pääset nauttimaan entistä kustannustehokkaammasta, nopeammasta ja tarkemmasta työnjäljestä. Koneohjaus mahdollistaa myös pimeässä työskentelyn ja esteettömän etenemisen työmaalla, jolloin maanrakennusprojekti pystytään viemään läpi nopeammin.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous!

Koneohjattu maanrakennus sopii esimerkiksi:

 • Tierakentamiseen
 • Viemärikaivamiseen
 • Kaapelointitöihin
 • Lisävarusteasennuksiin (esimerkiksi katuvalaistus tai liikennemerkit)
 • Rumputöihin
 • Kuivausteknisiin töihin, kuten salaojitukseen

Koneohjatun maanrakennuksen hyödyt:

 • Tarkka satelliittidata kertoo mm. kaivopaikkojen sijainnit ja kaikki aiemmin viemärikaivamiseen suunnitellut mitat ja kulmat, jolloin mekaanista paikkamerkintää ei tarvita.
 • Esimerkiksi korkeutta ei enää tarvitse mitata lasermittauksella, sillä kaikki kohteen mittatiedot näkyvät suoraan kaivinkoneen hytin näytöllä.
 • Koska mittausvaiheet vähenevät, saadaan laskettua kustannuksia, pidettyä työ tarkempana ja tehokkaampana sekä lisättyä maanrakennustöiden turvallisuutta.
 • Myös työn aikataulutus ja työvaiheiden suunnittelu on huomattavasti tarkempaa.
 • Ympäristöä ei kuormiteta turhaan, sillä hukkakaivuu pystytään välttämään.
 • Hukkakaivuun väheneminen tarkoittaa myös koko työmaan hukan vähenemistä, jolloin vältytään maansiirtotöiltä.
 • Isommissa projekteissa pystytään hyödyntämään jo olemassa olevia tietokantoja esimerkiksi rakennusten mitoista.
 • Projektin työvaiheet on helppo jäljittää ja kohteen kaikki tiedot taltioidaan tarkasti.
 • Kuljettaja pystyy työskentelemään itsenäisemmin, jolloin apumiehet voivat keskittyä valmisteleviin töihin sijainnin seuraamistyön sijaan.

Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä!